Reference - přehled významných zakázek

rok 2010

 • Splašková kanalizace v obci Vysoké Březno
  Investor: Obec Malé Březno
  Stavba realizována: 04/10 – 05/10
 • Zateplení fasády AB v areálu Domes Bylany
  Investor: Domes Bylany
  Stavba realizována: 06/09-07/09
 • Zateplení fasády bl. 317
  Investor: SBD Krušnohor
  Stavba realizována: 09/10 ---
 • Oprava podlah v HVO, oprava základu, oprava schodišť
  Investor: Krušnohorské strojírny Komořany, a.s.
  Stavba realizována: 03/10 - 12/10
 • Oprava kanceláří, podlahy, chodby
  Investor: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
  Stavba realizována: 03/10-04/10
 • Komunikace pro pěší u TPS DB
  Investor: Severočeské doly a.s.
  Stavba realizována: 03/10-05/10
 • Oprava komunikace v ul. Luční – Vysoká Pec
  Investor: Rekultivace, a.s.
  Stavba realizována: 10/10-11/10
 • Rekonstrukce vstupů blok 505- Sever
  Investor: Bytové družstvo ALBA
  Stavba realizována: 06/10-11/10
 • Oplocení odstav. plochy, opr.prostoru vrátnic lom Jih a pás. dopravník
  Investor: Severočeské doly a.s.
  Stavba realizována: 11/10-12/10
 • Odvodňovací příkop - Chabařovice
  Investor: Rekultivační výstavba Most, a.s.
  Stavba realizována: 11/10-12/10
 • Stavební úpravy v budově „C“
  Investor: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
  Stavba realizována: 09/10-12/10
 • Oprava oplocení
  Investor: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, přísp. organizace
  Stavba realizována: 10/10-12/10
 • Zateplení podlahy na půdě č. 104
  Investor: Domov Důchodců Meziboří, přísp. organizace
  Stavba realizována: 11/10 – 12/10
 • Rekonstrukce koupelen v provozní budově
  Investor: Technické služby města Mostu, a.s.
  Stavba realizována: 10/10-12/10

rok 2009

 • Rekonstrukce domu čp. 24 ve Vysokém Březně vč. zateplení fasády
  Investor: Obec Malé Březno
  Stavba realizována: 06/09 – 10/09
 • Zateplení fasády bl. 501
  Investor: SBD Krušnohor
  Stavba realizována: 07/09 – 06/10
 • Rekonstrukce- Laboratoře v budově A
  Investor: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
  Stavba realizována: 06/09-09/09
 • Zpevněné plochy, topný kanál
  Investor: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
  Stavba realizována: 08/09-10/09
 •  

rok 2008

 • Stavební úpravy – budova A - VÚHU
  Investor: VÚHU, a.s.
  Stavba realizována: 2008-03/2009
 • DPD + DD Astra – rekonstrukce sociálních zařízení
  Investor: Statutární město Most
  Stavba realizována: 09-12/08
 • Oprava bytového jádra - podlahy
  Investor: Městská správa sociálních služeb v Mostě
  Stavba realizována: 09-10/08
 • Rekonstrukce městské policie
  Investor: Statutární město Most
  Stavba realizována: 01-03/08
 • Linka s kompaktorem -Keramost a.s.
  Investor: Posmayspol s.r.o.
  Stavba realizována: 04/08-05/08
 • Stavební úpravy bl. 505
  Investor: Bytové družstvo ALBA
  Stavba realizována: 05/08-09/08
 • Přechod pro chodce, ČSA 1546
  Investor: Statutární město Most
  Stavba realizována: 09-11/08

rok 2007

 • Rekonstrukce soc. zařízení ve 3.NP AB na ÚUK
  Investor: Mostecká uhelná a.s.
  Stavba realizována: 07/07-09/07
 • Zateplení fasády,rekonstrukce – RD čp.1922
  Investor: Ing. Čížek
  Stavba realizována: 08/07-09/07
 • Úpravy vchodů bl. 501
  Investor: SBD Krušnohor
  Stavba realizována: 07/07-08/07
 • Úprava půdního prostoru – Okresní Muzeum Most
  Investor: Krajský úřad v Ústí nad Labem
  Stavba realizována: 10/07-12/07
 • ČR – Okresní soud v Mostě – Podesta vnějšího schodiště
  Investor: ČR – Okresní soud v Mostě
  Stavba realizována:11/07-12/07
 • Stavební práce DPD + DD Astra,úklid. místnosti
  Investor: Statutární město Most
  Stavba realizována: 11/07-12/07

rok 2006

 • Opravy a údržba objektu čp. 1293 ul. ČSA
  Investor: CANTON a.s.
  Stavba realizována : 12/05 -03/06
 • Základ pod soustruh,oprava jídelny,podlaha v hale, oprava chodby,
  oprava oplocení,stabilizace stavby,reko výtahu, odvodnění komunikace,
  výměna oken, oprava chodníku
  Investor: Krušnohorské strojírny Komořany, a.s.
  Stavba realizována : 01-12/2006
 • Rekonstrukce a přístavba kulturního domu
  Investor: Obec Želenice
  Stavba realizována : 04-10/2006
 • Sanace a zateplení byt. domu blok 379
  Investor: Bytové družstvo Průchy
  Stavba realizována : 06-10/2006
 • Náhrada za čerpací stanici Hrdlovka – propojovací kanál
  Investor: Rekultivační výstavba Most, a.s.
  Stavba realizována: 09-12/2006

rok 2005

 • Reko kuchyně, svářečská škola, oprava haly podlahy,komunikace
  vrátnice,vestibul,fasáda-svářečská škola,soc.zař.,oplocení
  Investor: Krušnohorské strojírny Komořany, a.s.
  Stavba realizována : 01-12/2005
 • Opravy a údržba objektu čp. 1289 ul. ČSA
  Investor: CANTON a.s.
  Stavba realizována : 12/04 -04/05
 • Rekonstrukce části B – UNO Chanov
  Investor: Statutární město Most
  Stavba realizována: 09-12/2005
 • Rekonstrukce MŠ, Zahradní ulice
  Investor: Statutární město Most
  Stavba realizována: 07-08/05
 • Rekonstrukce chodníku k hospicu
  Investor: Statutární město Most
  Stavba realizována: 09-12/05
 • Oprava a udržovací práce – izolace -181 Záluží u Most – Rekultivace a.s.
  Investor: MUS, a.s.
  Stavba realizována: 11-12/2005
  Realizační náklady: 111 000,- Kč

rok 2004

 • Zkušebna kotlů,reko WC,oprava podlahy,nová expedice,základy pro stroje
  Investor: Krušnohorské strojírny Komořany, a.s.
  Stavba realizována 01-12/2004
 • Zateplení fasády
  Investor: Rekultivace, a.s.
  Stavba realizována: 1.10.04 -31.12.04
 • Rekonstrukce části A,C,D – UNO Chanov
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 05-10/2004
 • Rekonstrukce městských pokladen
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 01-03/2004
 • Úpravy vstupů bl. 515
  Investor: SBD Krušnohor
  Stavba realizována: 06-07/04
 • Silniční propustky - Průnéřov
  Investor: Rekultivační výstavba Most, a.s.
  Stavba realizována: 10-12/2004

rok 2003

 • Oprava požárního vodovodu na Lokalitě Ležáky
  Investor: MUS, a.s.
  Stavba realizována: 07-08/2003
 • Příprava území pro 11 RD obec - Bečov
  Investor: Obec Bečov
  Stavba realizována: 04-08/2003
 • Sanace balkónů a průvlaku bl. 86-87
  Investor: SBD Krušnohor
  Stavba realizována: 08/03
 • Kanalizace - Děkanský kostel v Mostě
  Investor: Státní památkový ústav Ústí nad Labem
  Stavba realizována: 01-09 /2003
 • Rekonstrukce předsazených přístupových schodišť bl. 503
  Investor: SBD Krušnohor
  Stavba realizována: 09/03-10/03
 • Stavební úpravy – objekt Řetenice
  Investor: As trans J.K. s.r.o.
  Stavba realizována: 04-05/2003
 • Stavební oprav, výměna dveří č.p.181 Záluží u Most – Rekultivace a.s.
  Investor: MUS, a.s.
  Stavba realizována: 11-12/2003
 • Zemní práce pro kanalizaci a komunikaci
  Investor: Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice
  Stavba realizována 01-10/2002
 • Zemní práce pro kanalizaci a komunikaci
  Investor: Krušnohorské strojírny Komořany, a.s.
  Stavba realizována 01-10/2003
 • Výtlak a čerpací stanice splaškových vod– Děkanský kostel v Mostě
  Investor: Národní památkový ústav Ústí nad Labem
  Stavba realizována: 04-09/ 2003
 • Oprava odtokového koryta vodní nádrže Na zámečku (Lužice II)
  Investor: Obec Lužice
  Stavba realizována: 05-07/2003
 • Vyčištění části Lužického koryta
  Investor: Obec Lužice
  Stavba realizována: 09 -12/ 2003

rok 2002

 • Rekonstrukce prádelny DPD +DD Astra
  Investor: Electrolux s.r.o. (Statutární město Most)
  Stavba realizována: 02-03/ 2002
 • Dopravní opatření – 16. ZŠ
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 04-05/2002
 • Stavební práce II. etapa – Děkanský kostel v Mostě
  Investor: Státní památkový ústav Ústí nad Labem
  Stavba realizována: 03-10/ 2002
 • Provedení šachty k odčerpání vody – Děkanský kostel v Mostě
  Investor: Státní památkový ústav Ústí nad Labem
  Stavba realizována: 06/ 2002
 • Oprava kanalizací a sociálního zařízení
  Investor: ZŠ Braňany
  Stavba realizována: 07-08/ 2002
 • Zemní práce pro kanalizaci a komunikaci
  Investor: Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice
  Stavba realizována 01-12/2002
 • Rekonstrukce WC KD – Repre II.etapa
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 06-07/ 2002
 • MŠ – Komořanská, Kříže, Malíka
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 08/ 2002
 • Oprava čp.181 Záluží u Most – Rekultivace a.s.
  Investor: MUS, a.s.
  Stavba realizována: 08-09/2002
 • Dopravní opatření – 14. ZŠ
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 08-09/2002
 • Přijímací a pobytové středisko - Červený Újezd
  Investor: Ministerstvo vnitra – správa uprchlického zařízení
  Stavba realizována: 10-11/2002
 • Výměna oken č.p.181 Záluží u Most – Rekultivace a.s.
  Investor: MUS, a.s.
  Stavba realizována: 09-10/2002
 • Venkovní kanalizace čp.181 Záluží u Most – Rekultivace a.s.
  Investor: MUS, a.s.
  Stavba realizována: 10-12/2002

rok 2001

 • Opravy ZTI na 5 ZŠ v Mostě
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 8/01
 • Řešení statiky – ZUŠ včetně střechy
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 7 – 8/01
 • Optimalizace stávajících přechodů pro chodce v Mostě
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 9/01
  Realizační náklady: 1 550 000,- Kč
 • Rekonstrukce WC KD – Repre I.etapa
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 9–10/01
 • Rekreační nádrž Benedikt – II. etapa
  Investor: MUS – DTS Vrbenský, a.a.
  Stavba realizována: 9-10/2001
 • Stavební práce I. etapa – Děkanský kostel v Mostě
  Investor: Státní památkový ústav Ústí nad Labem
  Stavba realizována: 08-12 /2001
 • Čerpací stanice - Chrášťany
  Investor: Robin Oil s.r.o.
  Stavba realizována: 11/2001
 • Vstupní hala DPD + DD Astra
  Investor: Městská správa sociálních služeb v Mostě
  Stavba realizována: 12/2001
 • Bezbariérové komunikace v areálu DD 62
  Investor: Městská správa sociálních služeb v Mostě
  Stavba realizována: 12/2001
 • Zemní práce pro kanalizaci a plyn
  Investor: Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice
  Stavba realizována 01-12/2001
 • Výstavba polyfunkčního dětského hřiště
  Investor: Obec Lužice
  Stavba realizována 11-12/ 2001

rok 2000

 • Úprava zdi I. suterénu, sanace omítek v Děkanském kostele v Mostě
  Investor: Památkový ústav Ústí nad Labem
  Stavba realizována: 06/2000
 • Rodinný domek v Lounech včetně střechy
  Investor: Manželé Formánkovi
  Stavba realizována: 07-10/2000
 • Schůzovní místnost
  Investor: SBD Krušnohor
  Stavba realizována: 08/00
 • Rekonstrukce koryta – vodní nádrž Lužice
  Investor: Obec Lužice
  Stavba realizována: 08 – 11/2000
 • Zateplená fasáda v penziónu ASTRA
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 08-10/2000
 • Zemní práce pro kanalizaci a plyn
  Investor: Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice
  Stavba realizována 01-12/ 2000
 • Rekonstrukce panelového domu bl 5 včetně střechy
  Investor: Město Most
  Stavba realizována: 10/00-03/01
 • Rekreační nádrž Benedikt - I.etapa
  Investor: Rekultivační výstavba Most, a.s.
  Stavba realizována: 9-10/2000

 

 

http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/dodavatel/SOD2626/stavmost-s-r-o/

Sídlo: nám. Svobody 7
434 01 MOST - Rudolice

+420 607 504 937

stavmost@stavmost.cz

Certifikáty

http://antee.cz/stavmost/index.php?nid=9762&lid=CZ&oid=2072800

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

Návštěvnost stránek

065666
foot.png